Tin tức
Thay đổi chính sách Quỹ Xã hội Phan Anh
Những đổi mới về chính sách của Quỹ Xã hội Phan Anh trong năm 2024

CHÍNH SÁCH  QUỸ 2024

 

Kính thưa các nhà hảo tâm, kính thưa cộng đồng mạng,

Quỹ Xã hội Phan Anh đã chính thức bước vào hoạt động từ năm 2021. Đến nay đã gần ba năm, Quỹ đã nhận được 2 tỷ 76 triệu từ các nhà hảo tâm, từ cộng đồng và các bạn hữu. Một phần của sự đóng góp này được dành cho sự phát triển của Quỹ và một phần để thông qua Quỹ gửi hỗ trợ tới các đối tượng mà các nhà hảo tâm lựa chọn theo các tiêu chí khác nhau.

Trong thời gian qua, Quỹ đã áp dụng chính sách chuyển 100% giá trị tiền đóng góp cho các đối tượng mà các nhà hảo tâm chọn lựa mà không khấu trừ phí quản lý theo tỷ lệ % theo quy định của pháp luật . Với chính sách này, ngoài việc các đối tượng nhận  hỗ trợ được hưởng lợi, mà nó còn giúp Hội đồng quản lý của Quỹ có thêm kinh nghiệm thực tế để xác định chính xác các chi phí trong hành trình làm thiện nguyện vì không bị không chế bởi tỷ lệ % theo quy đinh của pháp luật. Việc Tập đoàn VISA khu vực Việt Nam và Lào tài trợ 288 triệu đồng cho 12 em học sinh nghèo vượt khó tại huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh trong suốt hơn một năm học là một thí dụ cụ thể. Ngay từ việc phải xác định đúng đối tượng được nhận học bổng phải là những học sinh nghèo vượt khó, Quỹ đã kết hợp với các cấp chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội chức năng địa phương tại huyện Đức Thọ bao gồm: Huyện ủy, UBND huyện, Phòng giáo dục huyện, Đoàn TNCS huyện, Hội khuyến học Huyện và các nhà trường trên địa bàn huyện. Quỹ và các cơ quan của huyện luôn quán triệt nguyên tắc liêm chính trong công tác chọn lựa và trao học bổng cho các em để đến khi kết thúc thì 100 % các em đã nhận được đầy đủ giá trị học bổng của Tập đoàn VISA trao với sự chứng kiến của lãnh đạo tập đoàn. Bên cạnh đó, suất học bổng 24 triệu đồng/ học sinh được sử dụng đúng mục đích phục vụ các em mà không bị lạm chi cho các mục tiêu khác kể cả cho gia đình các em. Các việc làm liêm chính của các cơ quan chính quyền địa phương và Quỹ đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ ý nghĩa đầy đủ của nó trong công tác thiện nguyện. Không chỉ 12 em học sinh được thụ hưởng học bổng mà cả hàng ngàn em học sinh khác trên địa bàn huyện cũng đã cảm nhận được những giá trị tích cực và lành mạnh do việc này mang lại. Ngoài ra trong thời gian ba năm vừa qua, thông qua các hình thức tổ chức các hoạt động thiện nguyện khác nhau, Quỹ cũng đã rút ra được nhiều kinh nghiệm trong các hoạt động thiện nguyện lớn nhỏ  khác nhau của mình.

Các kinh nghiệm này sẽ là những hành trang không thể thiếu để Quỹ Xã hội Phan Anh đưa công tác thiện nguyện đi theo hướng chuyên nghiệp, lành mạnh và hiệu quả. Để củng cố cho hướng đi này, Quỹ rất quan tâm đến việc số hóa tối đa các công đoạn trong hoạt động thiện nguyện. Việc này có tác dụng chuyên nghiệp hóa các hoạt động thiện nguyện và tạo ra một không gian minh bạch để người cho và nhận thiện nguyên có thể tương tác với nhau. Làm lan tỏa các giá trị nhân văn, đồng thời giữa người trao và nhận còn có thể đồng hành với nhau lâu dài.

Từ các kết quả và nhận định nêu trên, Ban Lãnh đạo Quỹ Xã hội Phan Anh quyết định từ quý 2 năm 2024, Quỹ sẽ xây dựng một cơ chế làm thiện nguyện theo quy chuẩn chuyên nghiệp để công tác này sớm phát huy được tối đa các giá trị nhân văn của nó bao gồm:

1/ Quỹ phát hành tiêu chí quy trình cho các dạng hình thiện nguyện cơ bản và ngoại lệ;

2/ Mẫu hợp đồng ủy thác làm thiên nguyên;

3/ Các quy định cho các trường hợp người làm thiện nguyện muốn ẩn danh hoặc không muốn ký hợp đồng.

Sau đây sẽ là các tài liệu liên quan:

I: Tiêu chí và quy định về quyền và nghĩa vụ  cơ bản của  Quỹ Xã hội Phan Anh và các nhà hảo tâm trong các hoạt động thiện nguyện trên phạm vi cả nước.

1/ Tiêu chí cơ bản: Quỹ và các nhà hảo tâm cần tuân thủ ba tiêu chí cơ bản sau:

 • Minh bạch, và phù hợp với quy định của pháp luật, các giá trị nhân văn của công tác thiện nguyện;
 • Đúng đối tượng và cách thức làm thiện nguyện do hai bên đã thống nhất thông qua hợp đồng hoặc nhà hảo tâm đã lựa chọn;
 • Tiền và tài sản đóng góp thiện nguyện được sử dụng đúng mục đích;
 • Tiết kiệm tối đã các chi phí quản lý và vận hành trong quá trình làm thiên nguyện;

Trên cơ sở những nguyên tắc này, Quỹ xác đinh các quyền và nhĩa vu cơ bản mà Quỹ và nhà hảo tâm như sau

2/ Quyền và nghĩa vụ của các nhà hảo tâm:

 • Đưa ra các tiêu chí chung hoặc chi tiết có liên quan đến đối tượng mà mình dự định đóng góp thiên nguyện.
 • Cùng với Quỹ Xã hội Phan Anh ký kết hợp đồng ủy thác giao cho Quỹ thực hiện các tiêu chí do mình đưa ra. Trong trường hợp nhà hảo tâm muốn ẩn danh nhưng lại muốn lưu lại hoạt động thiện nguyện của mình thì có thể yêu cầu Quỹ Xã hội Phan Anh ứng dụng công nghệ Blockchain cho trường hợp muốn lưu giữ hồ sơ trên mạng được bảo mật tuyệt đối theo thời gian và ý muốn của nhà hảo tâm. Mã bảo mật sẽ do nhà hảo tâm quản lý.
 • Được kiểm tra giám sát quá trình thực hiện hoạt động thiện nguyện của Quỹ.
 • Được trực tiếp cùng với Quỹ thực hiện các công đoạn làm thiện nguyện do chính bản thân nhà hảo tâm, mạnh thường quân, đối tác lựa chọn.
 • Được Quỹ hỗ trợ các thủ tục theo quy định để các khoản tiền và tài sản thiện nguyện không phải tính thuế .
 • Cùng thỏa thuận với Quỹ các hình thức tôn vinh chính thức, công khai trong quá trình làm thiện nguyện với các cơ quan nhà nước hoặc trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
 • Được Quỹ hỗ trợ trong việc bảo mật các hoạt đông thiện nguyên của mình thông qua công nghệ bảo mật trên không gian số và công nghệ Blockchain

3/ Quyền và nghĩa vụ của Quỹ Xã hội Phan Anh:

 • Đảm bảo tính pháp lý đầy đủ khi thực hiện hợp đồng thiện nguyện với các nhà hảo tâm.
 • Được quyền từ chối một phần hay toàn bộ các yêu cầu của nhà hảo tâm đưa ra nếu như có những nội dung không phù hợp với pháp luật hoặc không khả thi do hạn chế về năng lực các mặt.
 • Công khai hóa các chi phí cần thiết với nhà hảo tâm khi thực hiện vai trò nhận ủy thác thiện nguyện.
 • Tuân thủ các yêu cầu của nhà thiện nguyện. Thông tin kịp thời các sự cố xảy ra trong quá trình làm thiện nguyện cho nhà hảo tâm.
 • Đưa ra các phương án khắc phục các sự cố bất khả kháng xảy ra  trong quá trình nhận uỷ thác thiện nguyện.

II. Mẫu hợp đồng uỷ thác làm thiện nguyện

 

QUỸ XÃ HỘI PHAN ANH                                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG ỦY THÁC LÀM THIỆN NGUYỆN

Số: … /2024/HĐUTLTN/QXHPA

Căn cứ Nghị định số 93/2021/NĐ-CP về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Căn cứ theo điều lệ của Quỹ Xã hội Phan Anh;

Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các Bên trong hợp đồng;

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2024, tại ... chúng tôi gồm có:

Bên ủy thác làm thiện nguyện (sau đây gọi tắt là Bên A):

Tên tổ chức: …

Địa chỉ trụ sở: …

Mã số doanh nghiệp: …

Người đại diện theo pháp luật là ông/ bà: …

Chức vụ: …

Điện thoại: …

Email: …

Bên nhận ủy thác làm thiện nguyện (sau đây gọi tắt là Bên B):

Tên tổ chức: …

Địa chỉ trụ sở: …

Mã số doanh nghiệp: …

Người đại diện theo pháp luật là ông/ bà: …

Chức vụ: …

Điện thoại: …

Email: …

Hai Bên thỏa thuận và đồng ý ký kết hợp đồng ủy thác làm thiện nguyện với các điều khoản, điều kiện như sau:

Điều 1. Đối tượng của hợp đồng

Bên A giao cho Bên B thực hiện làm thiện nguyện theo những điều kiện như sau:

 • Tên người nhận: ...
 • Hoàn cảnh: …
 • Số tiền mong muốn làm thiện nguyện: …            Bằng chữ:......
 • Các thông tin cần thiêt về người nhận :….

Điều 2. Trách nhiệm của bên A (Bên ủy thác làm thiên nguyện ):

2.1 Cung cấp đầy đủ các thông tin về đối tượng được nhận từ thiện do bên A lựa chọn, chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu như đối tượng này có vấn đề về luật pháp và thiếu trung thực. Trong trường hợp nhà hảo tâm không biết chắc về độ chính xác của các thông tin về đối tượng nhận từ thiện thì có thể nhờ bên B kiểm tra hoặc thực hiện các dịch vụ kiểm tra, hoặc xác thực lại các thông tin thông qua các cơ quan chức năng. Trong mọi trường hợp bên A sẽ chịu trách nhiệm về tính pháp lý của sự việc mà mình đã ủy thác cho bên B thực hiện kể cả trong trường hợp bên B đã cung cấp hoặc thực  hiện dịch vụ xác thực các thông tin từ các cơ quan chức năng;

2.2 Cùng phối hợp với bên B giải quyết các hiện tượng phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng ủy thác thiện nguyện;

2.3 Chịu trách nhiệm khi nguồn gốc tiền thiện nguyện có nguồn gốc tội phạm, và chịu trách nhiệm khi nguồn tiền thiện nguyện bị gián đoạn hoặc đứt gãy;

2.4 Phải đảm bảo đóng góp ít nhất 30% tổng số tiền dự định chuyền cho đối tượng. Có phương án cụ thể để huy động được đủ phần còn lại.

2.5 Được yêu cầu bên B làm các thủ tục pháp lý cần thiết để không phải nộp thuế cho khỏan đóng góp thiên nguyên.

2.6 Được yêu cầu bên B quảng bá viêc làm thiên nguyện trên không gian số và các cơ quan truyền thông  đại chúng .

2.7 Được yêu cầu bên B thực hiên các công nghệ bảo mật trên không gian số và công nghệ Blockchain để bảo mật các thông tin liên quan đến hoạt đông thiên nguyên.

Điều 3. Trách nhiệm của bên B (Bên nhận ủy thác làm thiện nguyện ):

3.1 Cùng với bên A (nhà tài trợ) thống nhất các chi tiết có liên quan đến việc làm thiện nguyện đã được hai bên xác định;

3.2 Kiểm tra hoặc làm dịch vụ kiểm tra các thông tin cần thiết có liên quan đến đối tượng được nhận từ thiện;

3.3 Kiểm tra sơ bộ các thông tin cơ bản để xác định khối lượng công việc mà nhà từ thiện và Quỹ phải đảm nhiệm khi triển khai công việc;

3.4 Lên phương án và thống nhất với nhà từ thiện các chi tiết khi triển khai công việc.

3.5 Tao cơ chế hợp tác giữa hai bên trong quá trình triển khai;

3.6 Thực hiện các phương án đã thống nhất;

3.7 Trong trường hợp có phát sinh ngoài kế hoạch đã thống nhất, cần nhanh chóng cùng với nhà hảo tâm đưa ra phương án khắc phục;

3.8 Hỗ trợ nhà hảo tâm các thủ tục cần thiết để đảm bảo quyền lợi về vật chất và tinh thần cho nhà hảo tâm theo quy định của pháp luật và theo nguyện vọng của nhà hảo tâm;

3.9 Trong trường hợp nhà hảo tâm muốn ẩn danh nhưng yêu cầu hoạt động thiện nguyện của họ vẫn được lưu giữ và bảo mật trên không gian mạng. Quỹ sẽ ứng dụng công nghệ Blockchain để đáp ứng được các yêu cầu của nhà hảo tâm;

3.10 Cùng phối hợp với nhà hảo tâm để thu hút thêm tiền thiên nguyện theo phương án do cả hai bên A và B cùng thống nhất.

Điều 4. Trách nhiệm của hai bên, Bên A và bên B

4.1 Cùng phối hợp chặt chẽ trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng ủy thác;

4.2 Cùng phối hợp để huy động thêm tiền tài trợ cho nếu hai bên có phương án khả thi;

Điều 5. Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng

5.1 Thời hạn thực hiện hợp đồng ủy thác:

Hợp đồng này được thực hiện kể từ ngày Bên A và Bên B ký kết và chấm dứt khi Bên A hoàn thành các nghĩa vụ về thanh toán cho Bên B, đồng thời Bên B hoàn thành các nghĩa vụ về công tác thiện nguyện cho Bên A theo quy định tại hợp đồng này;

Thời hạn Bên A chuyển tiền từ thiện cho Bên B là: … ngày, kể từ ngày …/ …/ …

Thời hạn Bên B hoàn thiện thực hiện công tác thiện nguyện cho Bên A là: … ngày, kể từ ngày …/ …/ …

5.2 Địa điểm thực hiện công tác thiện nguyện:

Điều 6. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

6.1 Bồi thường thiệt hại:

Bên vi phạm nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật cho Bên bị vi phạm (nếu có);

6.2 Phạt vi phạm hợp đồng:

Bên vi phạm nghĩa vụ phải nộp một khoản tiền bằng 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm cho Bên bị vi phạm.

Điều 7. Điều khoản bảo mật thông tin

7.1 Bên nhận thông tin sẽ chỉ sử dụng những thông tin bảo mật cho mục đích thực hiện các công việc theo hợp đồng giữa các bên trừ khi được cho phép khác đi bằng văn bản của bên cung cấp thông tin, và sẽ không cung cấp hay tiết lộ bất cứ thông tin bảo mật cho bất cứ bên thứ ba nào trừ trường hợp đó là nhân viên được bên nhận thông tin chỉ định thực hiện trực tiếp công việc và cần biết những thông tin bảo mật đó;

7.2 Hai bên A và bên B phải thực hiện những biện pháp cần thiết để đảm bảo tính bảo mật của thông tin bảo mật sẽ được duy trì theo hợp đồng này;

7.3 Khi việc hợp tác kết thúc, bên tiếp nhận thông tin và lưu trữ dữ liệu phải mã hoá bằng Blockchain để mã hoá thông tin, phòng trường hợp thông tin bị đưa ra ngoài một cách không mong muốn do sự kiện bất khả kháng hoặc không do lỗi của bên tiếp nhận thông tin của các bên;

7.4 Mọi hành vi của bên nhận thông tin bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi sử dụng, sao chép, trích dẫn, tái xuất bản, lưu thông, toàn bộ hay một phần các nội dung mà bên cung cấp thông tin cung cấp vì mục đích thương mại hay phi thương mại mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của bên cung cấp thông tin thì được xem là hành vi xâm phạm tính bảo mật trong hợp đồng này, bên cung cấp thông tin có quyền yêu cầu bên vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm;

7.5 Bên cung cấp thông tin cam kết rằng những thông tin cung cấp cho bên nhận thông tin là hoàn toàn chính xác, trung thực trong phạm vi và khả năng cho phép của bên cung cấp thông tin. Bên cung cấp thông tin sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu những thông tin, tài liệu mà mình cung cấp nếu phát sinh bất cứ trách nhiệm nào kể cả bồi thường thiệt hại. Việc cung cấp thông tin, tài liệu là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

7.6 bên tiếp nhận thông tin cam kết sử dụng thông tin, tài liệu mà mình nhận được đúng mục đích mà hai bên hướng đến theo đúng nghĩa vụ quy định tại Điều 2, Điều 3, Điều 4 tại hợp đồng này;

Điều 8. Chi phí khác

Trong trường hơp bên A có những yêu cầu bên B hỗ trợ thẩm tra bổ xung thông tin về đối tượng nhận thiên nguyện hoăc / và làm các thao tác cần thiêt khác như phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương ,tổ chức các buổi lễ trao nhận đồ thiên nguyện thì hai bên sẽ cùng thỏa thuận cho các chi phí bổ xung này.

Điều 9. Nguyên tắc tài chính

 Trong trường hợp bên bên B không phải thực hiên các hoat động bổ xung ngoài những hoat thông thường trong viêc tổ chức hoạt đông thiên nguyện thi các chi phí sẽ được tính trong khuôn khổ tối đa 10 % Theo Nghị định số 93/2019/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của Quỹ Xã hội

Điều 10. Phương thức giải quyết tranh chấp

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề phát sinh cần giải quyết, thì hai Bên tiến hành thỏa thuận và thống nhất giải quyết kịp thời, hợp tình và hợp lý. Trường hợp không thỏa thuận được thì một trong các Bên có quyền khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Luật áp dụng là Việt Nam và nơi xét xử là Hà Nội nếu có tranh chấp.

Điều 11. Các thỏa thuận khác

Bên A và Bên B đồng ý đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này.

Bên A và Bên B đồng ý thực hiện theo đúng các điều khoản trong hợp đồng này và không nói thêm điều kiện gì khác.

Hợp đồng này được lập thành … bản, mỗi bản gồm … trang, có giá trị pháp lý như nhau và được giao cho Bên A … bản, Bên B … bản./.

BÊN B

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

Nguyễn Văn A

BÊN A

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

Nguyễn Văn B

Bài viết liên quan
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÙNG ẢNH 100 TUỔI

Nhân dịp trường tiểu học Tùng Ảnh 100 năm tuổi, có mấy người bạn ở quê nói tôi viết bài về trường. Tôi xa quê đã lâu, không biết viết gì, chỉ biết kể lại chuyện của ngày xưa, nhiều chuyện cũng chỉ được nghe bà và mẹ kể lại - Tác giả: Võ Hồng Phúc-Nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Cá nhân tham gia vận động, ủng hộ và quyên góp từ thiện: Qũy Xã hội Phan Anh luôn hướng tới sự minh bạch, sự chuyên nghiệp

Qũy Xã hội Phan Anh là nơi các cá nhân khi tham gia các hoạt động từ thiện đã có thể hoạt động một cách công khai minh bạch, hiệu quả thiết thực nhờ quy định mới và sự hỗ trợ của giải pháp thiện nguyện trên nền tảng số.

Siêu bão Noru liên tục mạnh lên, miền Trung bắt đầu mưa lớn

Rồi người ta có thể sẽ quên Sangsane, sẽ quên Damrey, sẽ quên Ketsana nhưng Noru thì không. Nó sẽ là cơn bão lịch sử về sức mạnh, về cấp độ lớn nhất từng đổ bộ vào đất liền của Việt Nam. Và tôi cầu mong nó không để lại dấu ấn lịch sử về thiệt hại.

Đặc sắc Chương trình nghệ thuật “Hòa Bình - Thanh âm xứ Mường” và Carnival năm 2022

Video được lấy nguồn từ : http://media.baohoabinh.com.vn/50/168...

Hoạt động từ thiện phải mở sổ kế toán, minh bạch thông tin

Nguồn: (Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 41/2022/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện có hiệu lực từ 1/9 tới.