Video clips
Luật sư Phan Anh
Hành trình từ thiện của Qũy Xã hội Phan Anh cùng vợ chồng Nữ hoàng Dancesport Khánh thi tại Hà Tĩnh.
Quỹ Xã hội Phan Anh tiếp nối chương trình “cặp lá yêu thương”
Công ty SAS-CTAMAD-KS. Melia, Quỹ Xã hội Phan Anh trao 80 bộ bàn ghế cho học sinh vùng lũ Đức Thọ.
Các em học sinh Trường Tiểu Học Tân Hương - H. Đức Thọ - T. Hà Tĩnh rất vui khi nhận được quà
Chủ tịch Hội Khuyến học - H. Đức Thọ, T. Hà Tĩnh rất xúc động đối với Qũy Xã hội Phan Anh
Ông Lê Đức Linh - Đại diện Qũy Xã Hội Phan Anh tại Trường Tiểu Học Tân Hương, H.Đức Thọ, T. Hà Tĩnh
Trích đoạn video NỮ HOÀNG DANCESPORT KHÁNH THI với chuyến từ thiện đầy ý nghĩa
Hoạt động từ thiện của Qũy Xã hội Phan Anh Phần I
Hoạt động từ thiện của Qũy Xã hội Phan Anh Phần II
Hoạt động từ thiện của Quỹ Xã Hội Phan Anh - Phần III
Luật Sư Phan Anh- Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng đầu tiên Thời đại Hồ Chí Minh