Luật sư Phan Anh
TƯỞNG NHỚ PHAN ANH
Hoàng Xuân Hãn (trích "Phan Anh một niềm tự hào của tri thức Việt Nam" của NXBCTQG ST - 2014. Trang 357)