Giới thiệu
VIDEO TIỂU SỬ LUẬT SƯ PHAN ANH - BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG ĐẦU TIÊN - THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH

Video Tiểu sử Luật Sư Phan Anh
 Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng đầu tiên
Thời đại Hồ Chí Minh

 

Sáng lập viên
Bà Đỗ Hồng Chỉnh - Chủ tịch Quỹ
Bà Đỗ Hồng Chỉnh - Chủ tịch Quỹ

Madame Do Hong Chinh - Chairperson of the Foundation

Ban cố vấn
Nhà báo - Hồng Thanh Quang
Nhà báo - Hồng Thanh Quang

Journalist. Hong Thanh Quang

Mr. Kenneth Atkinson
Mr. Kenneth Atkinson

FCPA (Australia) CPA (Vietnam)