Suy ngẫm
Bài viết liên quan
Chương mục: Suy Ngẫm

Chương mục Suy ngẫm là diễn đàn để các thế hệ hiện nay và mai sau muốn tìm hiểu về lịch sử, về từng con người trong lịch sử có thêm tư liệu chân thực về các sự kiện và con người trong lịch sử để tạo dựng một bức tranh chân thực nhất về những khoảnh khắc lịch sử của đất nước.

Tác giả Đặng Văn Việt

Đặng Văn Việt sinh ngày 22-3-1920 tại làng cổ Nho Lâm thuộc xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Thân phụ của Đặng Văn Việt là Đặng Văn Hướng (1887 - 1954). Cụ Đặng Văn Hướng đỗ Phó bảng thời Nguyễn, làm quan Thượng thư Hình bộ thời Bảo Đại và Tổng đốc Nghệ An thời Chính phủ Trần Trọng Kim. Khi có phong trào Việt Minh, cụ Đặng Văn Hướng bí mật ủng hộ cách mạng.

VIỆT NAM - BẢN HÙNG CA GIỮ NƯỚC

Ban Biên soạn đã nêu ra các phương án đặt tên cho cuốn sách: * Lịch sử Quân sự 4000 năm của Việt Nam; * Lịch sử Quân sự Việt Nam 4000 năm; * Việt Nam – Một phác thảo Lịch sử Quân sự. Ngày 02 tháng 2 năm 2015, Ban Biên soạn giao cho Trung tâm Văn hóa Tràng An công việc hoàn thiện tác phẩm. Trung tâm Văn hóa Tràng An đã đề nghị đổi tên cuốn Lịch sử Quân sự thành VIỆT NAM - BẢN HÙNG CA GIỮ NƯỚC.