Ủng hộ Qũy Xã hội Phan Anh
Ủng hộ Qũy Xã hội Phan Anh

Quỹ Phan Anh xác định văn hóa giáo dục là nền tảng xã hội của mọi quốc gia, nó còn là động lực phát triển của mỗi dân tộc.

Tiến độ
90.95%

Hạn mức: 1.00 tỷ

 • Tổng số nhà tài trợ 20
 • Số ngày còn lại 392
GIỚI THIỆU
QUỸ XÃ HỘI PHAN ANH
1. Tôn chỉ, mục đích.
Quỹ Xã hội Phan Anh hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm hỗ trợ, khuyến khích phát triển văn hóa giáo dục, khoa học vì cộng đồng; Trước mắt tập trung hỗ trợ khuyến khích phát triển văn hóa giáo dục phục vụ xã hội.
Các hoạt động của Quỹ Xã hội Phan Anh nhằm mục đích:
Động viên, ca ngợi và tài trợ (trực tiếp hoặc gián tiếp): Những tấm gương tập thế hoặc cá nhân đã có thành tích chiến đấu hoặc làm những công việc có kết quả, góp phần vào sự nghiệp phụng sự Tổ quốc hoặc phục vụ nhân dân đã từng diễn ra trong lịch sử cho tới ngày nay.
Động viên, biểu dương, khen thưởng: Những tấm gương (cá nhân hoặc tập thể) làm việc, học tập xuất sắc có hiệu quả; Những công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu; Những cá nhân có đóng góp đặc biệt tích cực trong hoạt động thực tiễn thực thi Pháp luật.
Quỹ hướng tới viêc tôn vinh sự Công bằng, Chính trực và tôn trọng con người.
Quỹ Xã hội Phan Anh được hình thành từ nguồn tài sản, tài chính đóng góp ban đầu của Sáng lập viên và tạo nguồn thu do sự vận động tiếp nhận tài trợ, hỗ trợ từ các tổ chức, các nhà hảo tâm trong nước và quốc tế tự nguyện đóng góp tài sản, tài chính để thực hiện các hoạt động hỗ trợ theo tôn chỉ mục đích của Quỹ
2. Tư cách pháp nhân - Bộ máy tổ chức
Quỹ Xã hội Phan Anh có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản tại ngân hàng. Quỹ hoạt động trên phạm vi cả nước, trụ sở tại Hà Nội và có văn phòng đại diện tại một số Thành phố và địa phương.
Bộ máy tổ chức của Quỹ:
Sáng lập Quỹ:
 • Bà Đỗ Hồng Chỉnh - Phu nhân Cố Luật sư Phan Anh.
 • Nhà Sử học Dương Trung Quốc.
 • Ông Đỗ Như Cự - Nguyên Thanh niên XPTN tháng 8 Thủ đô.
Ban cố vấn Quỹ:
 • Giáo sư - Tiến sỹ Lê Minh Tâm.
 • Nhà nghiên cứu, Tiến sỹ Nguyễn Sỹ Dũng.
 • Nhà thơ Bằng Việt.
 • Nhà thơ - Nhà báo Hồng Thanh Quang.
 • Mr. Kenneth Atkinson - FCPA (Australia) CPA (Vietnam)
Cơ quan quản lý, điều hành Quỹ:
 • Hội đồng quản lý Quỹ;
 • Giám đốc Quỹ;
 • Ban kiểm soát Quỹ;
3. Tầm nhìn
Phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam, với sự hỗ trợ của tiến bộ khoa học công nghệ, góp phần xây dựng xã hội Việt Nam ngày một công bằng, dân chủ, văn minh.
CHIẾN LƯỢC BAN ĐẦU
Quỹ Phan Anh xác định văn hóa giáo dục là nền tảng xã hội của mọi quốc gia, nó còn là động lực phát triển của mỗi dân tộc. Với sự phát triển thần kỳ của khoa học và công nghệ hiện nay sẽ tạo ra môi trường mới cho sự phát triển nền văn hóa giáo dục tiên tiến. Đây là cơ hội để nền giáo dục nước Việt Nam chúng ta nhanh chóng đạt được những ước nguyện của mình.
Quỹ Phan Anh sẽ đầu tư cơ sở hạ tầng về công nghệ IT, không gian mạng, để cùng với cộng đồng xã hội xây dựng và thực hiện những dự án văn hóa giáo dục thiết thực, góp phần thúc đẩy và nâng cao các hoạt động văn hóa giáo dục của đất nước, hướng tới mục tiêu xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Quỹ luôn hướng tới tiêu chí: Trung thực, chính xác và minh bạch. Mọi người đều tiếp cận dễ dàng các thông tin mà họ quan tâm hoặc cần quan tâm. Công nghệ IT tiên tiến sẽ giúp xóa nhòa khoảng cách thời gian, không gian và giúp tiếp cận với mọi loại thông tin thuộc các lĩnh vực mà mọi người tham gia cộng đồng mạng quan tâm.
Thông qua nền tảng kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, Quỹ sẽ giúp cộng đồng xã hội phân biệt được các thông tin đã kiểm chứng và những thông tin chưa được kiểm chứng ở mức độ khác nhau. Quỹ tìm cách loại hoàn toàn các thông tin giả có dụng ý và không dụng ý. Quỹ dùng các biện pháp quản trị với sự tham gia của công nghệ để thanh lọc môi trường không gian mạng do Quỹ xây dựng, ngăn chặn các hoạt động gây nhiễu, làm sai lệch và bóp méo thông tin. Quỹ ứng dụng các công nghệ tiên tiến Blockchain, IOT, AI và các công nghệ khác để đảm bảo tính riêng tư một cách hữu hiệu và nghiêm ngặt, tránh phổ biến thông tin bịa đặt, gây chia rẽ, bôi nhọ các cá nhân và tập thể đang lan tràn trên các trang mạng xã hội.
Mạng thông tin của Quỹ tập trung vào từng chủ đề đã được lựa chọn và từng đối tượng cộng đồng để phục vụ một cách tốt nhất, chu đáo và tiện lợi. Sau mỗi dự án sẽ rút ra bài học kinh nghiệm để không ngừng hoàn thiện các dịch vụ phục vụ các đối tượng đã định sẵn. Không gian IT xây dựng một môi trường minh bạch và thuận tiện nhất cho việc thu hút sự đóng góp của cộng đồng về tài chính lẫn phi tài chính. Xây dựng một không gian có độ tin cậy cao nhất để cộng đồng có thể theo dõi, kiểm soát được việc đóng góp các tài sản vật chất và phi vật chất của mình cho các mục tiêu và đối tượng mình đã lựa chọn. Mọi người có thể theo dõi chặt chẽ các giá trị đóng góp của mình được sử dụng như thế nào và có hiệu quả hay không.
Quỹ sẽ thông qua các bài học lịch sử trong suốt chiều dài hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta để hun đúc truyền thống trung dũng quật cường, ý chí khát khao xây dựng và phát triển, bảo vệ hòa bình chấn hưng kinh tế xã hội của cha ông chúng ta. Quỹ sẽ góp phần giáo dục tinh thần chân quý những giây phút dựng xây đất nước trong hòa hòa bình, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết với các lực lương yêu chuộng hòa bình thế giới để xây dựng và bảo vệ hòa bình và thịnh vượng cho một trái đất xanh .
Quỹ sẽ góp phần cùng toàn dân xây dựng đất nước Viêt nam giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh thông qua viêc truyền bá, giáo dục các kiến thức văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật tiên tiến của nhân loại. Hấp thu các hình thức giáo dục đa dạng và phong phú trên thế giới, phổ biến các kiến thức pháp luật cho người dân đặc biệt là thế hệ trẻ, để cùng xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật trong xã hội và xây dựng nhà nước pháp quyền.
4. Các hoạt động chính trong hai năm (2020 - 2021).
Xây dưng và hình thành một không gian IT làm nền tảng cho các hoat đông của Quỹ .
Hỗ trợ, tài trợ (trực tiếp, gián tiếp), động viên, ngợi ca truyền thống yêu nước của các tổ chức, tập thể và cá nhân đã tham gia và đã đóng góp các chiến công trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và sự nghiệp giáo dục đào tạo thế hệ trẻ từ ngày Chủ tich Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập (ngày 2 tháng 9 năm 1945) đến nay. Tổ chức các sự kiện tôn vinh các cá nhân, tập thể điển hình để qua đó tạo hiệu ứng giáo dục cao trong cộng đồng.
Thông qua nhiều hình thức đa dạng phổ biến các kiến thức pháp luật trong công đồng. Động viên các học sinh, sinh viên nghèo vươt khó đạt thành tích cao trong hoc tập, đặc biệt là trong chuyên ngành luật pháp. Đặt nền tảng ban đầu cho viêc phổ biến kiến thức và giáo duc pháp luật trong cộng đồng.
KẾT QUẢ ĐÓNG GÓP / RESULTS OF DONATIONS
Mã ủng hộ / Code Thời gian / Date Đơn vị/Cá nhân ủng hộ / Organization/Indi-vidual Địa chỉ / Address Số tiền/Money
IOCYYSMP44 05/06/2024 22:47 Thiên Minh Vĩnh Long / Việt Nam 500,000
6Q4ASZCFBQ 05/06/2024 22:40 Nguyen Van Ba Hưng Yên / Việt Nam 500,000
WVHCIBONNY 16/03/2024 09:14 Phạm Trí Hiếu A4/336A bùi hữu nghĩa phường Tân Vạn / Việt Nam 200,000
BLKQTLDOFV 12/03/2024 04:55 ẨN DANH / 50,000,000
GGGF4PZES9 04/01/2024 17:39 Ẩn Danh / 200,000,000
VC7XEDSSTM 19/10/2023 09:18 ẨN DANH / 15,000,000
BFNEMKNOHM 13/10/2023 08:12 ẨN DANH / 6,000,000
O9ONSBYNO2 13/10/2023 07:53 ẨN DANH / 10,000,000
PSZOHE1BPA 23/08/2023 10:18 ẨN DANH / 70,000,000
KYHQZA8RQR 10/08/2023 09:19 Hung Nguyen 187 Nguyễn Trãi / Việt Nam 500,000
LYTR6ZYYYC 09/08/2023 07:08 jason Loc Doan ho chi minh / Việt Nam 500,000
Y7QCBCXG6K 01/08/2023 09:07 ẨN DANH / 150,000,000
MFPRQKMXHP 01/06/2023 01:47 ngọc mai chua lángđống đa / Việt Nam 1,000,000
DK5GPQGPCU 11/04/2023 05:03 Nguyen My Chung cu Belezza / Việt Nam 100,000
7JLHDR9WGG 04/04/2023 03:44 Nguyễn Anh Hà NộiHà Nội / Việt Nam 500,000
BTQJAJTBV0 03/04/2023 15:37 Nguyễn Trang HÀ NỘI HÀ NỘI / Việt Nam 500,000
ZDYHFLYSDS 02/04/2023 16:45 Nguyễn Anh Việt Nam / Việt Nam 500,000
CH1XQUBZSL 03/10/2022 09:23 GIA ĐÌNH NHÀ GIÁO ĐỖ HỒNG CHỈNH Hà Nội / Việt Nam 163,700,000
8PU5DQGMB1 14/07/2022 12:00 Phan Tuấn Anh Ủng hộ cho phát triển Qũy / 120,000,000
1R0LJCWGDP 14/07/2022 10:07 Công Ty Minh Việt ủng hộ cho QUỸ HỌC BỔNG / 120,000,000

BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào.

Các chương trình quyên góp khác Chung tay góp sức ủng hộ đồng bào
HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ NĂM 2022 - 2023
HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ NĂM 2022 - 2023 Học bổng cho em

Chung tay quyên góp, từ thiện, gây quỹ tài trợ "HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ" tại huyện Đức Thọ - tỉnh Hà Tĩnh. Năm học 2022 - 2023

Hạn mức: 2.00 tỷ

Đã quyên góp bởi 42 người
HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ NĂM 2021 - 2022
HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ NĂM 2021 - 2022 Học bổng cho em

Chung tay quyên góp, từ thiện, gây quỹ tài trợ "HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ" tại huyện Đức Thọ - tỉnh Hà Tĩnh. Năm học 2021 - 2022

Hạn mức: 288 triệu

Đã quyên góp bởi 23 người
Vì nụ cười học sinh miền Trung
Vì nụ cười học sinh miền Trung Vì nụ cười học sinh miền Trung

Hàng vạn trẻ em ở các tỉnh miền Trung Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề từ thiên tai bão lụt trong tháng 10 - 2020, đã phải gánh chịu những mất mát vô cùng to lớn, chưa từng thấy trong nhiều thập niên vừa qua.

Hạn mức: 500 triệu

Đã quyên góp bởi 48 người
Người lính già Đặng Văn Việt
Người lính già Đặng Văn Việt Dự án người lính già Đặng Văn Việt

Dân tộc Việt Nam có lịch sử bốn ngàn năm chống giặc ngoại xâm, đã rút ra nhiều bài học rất độc đáo, vô cùng sáng tạo, mang truyền thống qua nhiều thế hệ kế tiếp nhau chiến thắng kẻ thù xâm lược, trong hoàn cảnh phải “lấy ít đánh nhiều”, “yếu phải thắng mạnh”, cải tiến vũ khí thô sơ để chiến đấu với trang bị hiện đại, theo phương châm bao trùm của cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện: “lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, lấy trí nhân thay cường bạo”.

Hạn mức: 500 triệu

Bạn hãy là người đầu tiên ủng hộ cho dự án này.