Biên bản Ghi nhớ - Menarandum of Understanding
Biên bản Ghi nhớ - Menarandum of Understanding
Quỹ Phan Anh với Tổ chức Cựu Chiến Binh Vì Hòa Bình Mỹ và Hội Truyền Thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh

Ngày 28/5/2020, một Biên bản ghi nhớ (Menarandum of Understanding) đã được ký kết giữa Quỹ Phan Anh với Tổ chức Cựu Chiến Binh Vì Hòa Bình Mỹ và Hội Truyền Thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh 

Mục đích của Biên bản ghi nhớ bao gồm năm nội dung chính:

  1. Các bên thống nhất nguyên tắc chung là cùng nỗ lực hợp tác để thực hiện các đề án cụ thể nhằm góp phần hàn gắn những vết thương chiến tranh theo khả năng và thế mạnh của mỗi bên.

  2. Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh trong quá trình thực hiện các công việc về phát huy truyền thống , hỗ trợ các hội viên xóa đói giảm nghèo khắc phục hậu quả chiến tranh để lại, khi có điều kiện thực tế thích hợp thì phối hợp với quỹ Phan Anh và Hội CCB Hoa Kỳ tại Việt Nam nhằm thúc đẩy các kết quả công việc; cùng với các bên thực hiện các hoạt động thiện nguyện hoặc kêu gọi sự đóng góp của cộng đồng cho các hoạt động thiện nguyện khác mà các bên đã lựa chọn.

  3. Hội Cựu Chiến Binh Vì Hòa Bình - Chương 160 sẽ tiếp tục các dự án nhân đạo đã và đang thực hiện cho đến nay tại Việt Nam cũng như hợp tác chặt chẽ với các bên liên quan nhằm nâng cao chất lượng cũng như hiệu quả của các dự án đồng thời không ngừng nỗ lực trong việc thực hiện sứ mệnh của mình.

  4. Qũy Phan Anh chịu trách nhiệm chủ trì để cùng phối hợp với các bên, cùng hợp tác xây dựng một không gian IT để lưu giữ các kỷ vật, hoài niệm trong cuộc tại Đường Trường Sơn - Hò Chí Minh. Qũy cố gắng tạo lập một không gian IT tiên tiến để tạo điều kiện thuận tiện cho hoạt động giao lưu, chia sẻ giữa các cá nhân, tổ chức đã từng tham gia vào cuộc chiến trên đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, nếu có điều kiện, Qũy sẽ tổ chức các buổi hội thảo, các công trình nghiên cứu chuyên đề về các sự kiện liên quan đến con đường huyền thoại này. Qũy sẽ dùng không gian IT cùng các công nghệ tiên tiến để tiếp cận với các cộng đồng trong và ngoài nước để thu hút sự đóng góp cả về tinh thần lẫn vật chất cho các dự án thiện nguyện mà các bên lựa chọn.

  5. Các bên thống nhất sử dụng Văn phòng của Qũy là cơ quan điều phối hoạt động hợp tác giữa các bên.