Video clips
Hướng dẫn quyên góp trên ví điện tử MOMO
Chung tay quyên góp cho 2 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình Cặp lá yêu thương
Chung tay quyên góp xây quỹ tài trợ học bổng cho em học sinh nghèo vượt khó: Nguyễn Thị Nga
Chung tay quyên góp xây quỹ tài trợ học bổng cho em học sinh nghèo vượt khó: Trần Thị Cẩm Tú
Chung tay quyên góp xây quỹ tài trợ học bổng cho em học sinh nghèo vượt khó: Bùi Thị Uyên Trang
Chung tay quyên góp xây Quỹ tài trợ học bổng cho em học sinh nghèo vượt khó: Võ Thị Thu Hiền
Chung tay quyên góp xây quỹ tài trợ học bổng cho em học sinh nghèo vượt khó: Hồ Gia Bảo
Chung tay quyên góp xây quỹ tài trợ học bổng cho em học sinh nghèo vượt khó: Trần Doãn Ứớc
Chung tay quyên góp xây quỹ tài trợ học bổng cho em học sinh nghèo vượt khó: Nguyễn Linh Đan