Ban cố vấn
Tiến sỹ - Nguyễn Sĩ Dũng
Tiến sỹ - Nguyễn Sĩ Dũng

PhD. Nguyen Si Dung

 • Sinh năm 1955, tại xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
 • Nghiên cứu sinh ở Pyatigorsk Liên Xô (1981 – 1985).
 • Thư ký Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (1986 -1987); Thư ký Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội (1987 – 1993).
 • Vụ phó Vụ Tổng hợp Văn phòng Quốc hội (1993 – 1997).
 • Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm Thông tin Văn phòng Quốc hội (1997 – 2003).
 • Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội (2003 – 2015).
 • Nguyên thành viên Hội đồng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp.
 • Nguyên ủy viên thường trực Ban Biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
 • Nguyên thành viên Ban soạn thảo Dự án Luật Giao dịch điện tử; Dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Dự án Luật tổ chức Quốc hội; Dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương.
 • Là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu về nhà nước và pháp luật.

 

 • Born in 1955 in Thanh Luong commune, Thanh Chuong district, Nghe An province
 • Post-Graduate in Pyatigorsk, the Union of Soviet Socialist Republics (USSR)
 • Secretary to the First Secretary of the Central Committee of the Ho Chi Minh Communist Youth Union ( 1981-985);
 • Secretary of  the Office of the National Assembly (1987-1993).
 • Deputy Director General of the Department of General Affairs of the Office of the National Assembly (1993-1997);
 • Director General, Director of  the Information Center of the Office of the National Assembly (2003-2015);
 • Former member of the Editorial Board of the Journal of Legislative Studies.
 • Former Standing Member of The 1992 Constitution Amendments Editorial Board
 • Former member of the Committees on Draft Bills on Electronic Transaction, Promulgation of  Legal Documents; the organization of the National Assembly and  Organization of Local Governments;
 • Awarded with Labor Oder 3rd Class;
 • Author of many research works on the topic of state and law.

DANH SÁCH CÁC BÀI VIẾT/BÁO MẠNG NÓI VỀ TIẾN SỸ NGUYỄN SỸ DŨNG

(Mời độc giả click xem danh sách dưới đây)

 Chính phủ mới - vnexpress.net 

Quyền lực mềm của Chủ tịch nước - vnexpress.net 

Ngàn năm 'bia mạng' - vnexpress.net 

Ban cố vấn
Nhà báo - Hồng Thanh Quang
Nhà báo - Hồng Thanh Quang

Journalist. Hong Thanh Quang

Mr. Kenneth Atkinson
Mr. Kenneth Atkinson

FCPA (Australia) CPA (Vietnam)