Sáng lập viên
Ông Đỗ Như Cự
Ông Đỗ Như Cự

  • Sinh năm 1944. Nguyên quán xã Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội.
  • Theo Cha lên Việt Bắc kháng chiến chống Pháp; 1955 trở về Hà Nội đi học.
  • Năm 1962 tốt nghiệp cấp 3, tham gia TNXPTN tháng 8 Thủ đô lên trường TNLĐXHCN Hòa Bình dạy văn hóa và chỉ đạo sản xuất. Học Đại học Nông nghiệp I.
  • Ngày 31/3/1967 vào Đảng Lao động Việt Nam.
  • Năm 1976 chuyển về Bộ Ngoại thương. Học lớp bồi dưỡng chuyên môn Ngoại thương cho kỹ sư ngoài ngành. Phó vụ trưởng vụ Xuất nhập khẩu.
  • Năm 1977 - 1978 Học nâng cao trình độ tại Học Viện Ngoại thương Liên Xô.
  • Năm 1979 Phó chánh thanh tra Bộ Kinh tế đối ngoại, Phó chánh thanh tra Bộ Thương mại.
  • Năm 1994 Tự nguyện ra hoạt động kinh doanh cho đến nay.
  • Được tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng 3, huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Sáng lập viên
Bà Đỗ Hồng Chỉnh - Chủ tịch Quỹ
Bà Đỗ Hồng Chỉnh - Chủ tịch Quỹ

Madame Do Hong Chinh - Chairperson of the Foundation