Ban cố vấn
Giáo sư, Tiến sỹ - Lê Minh Tâm
Giáo sư, Tiến sỹ - Lê Minh Tâm

Professor. Dr. Le Minh Tam

 • Sinh năm 1951, tại xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.
 • Từ năm 1968 đến năm 1973 tham gia quân đội tại Tiểu đoàn 567 trên chiến trường Khu V.
 • Được khen thưởng: Huân chương Chiến sỹ giải phóng hạng 3; Huân chương Chiến sỹ vẻ vang hạng 3; Huân chương kháng chiến hạng 2.
 • Tốt nghiệp khoa Luật trường Đại học Tổng hợp Taskent, Liên Xô (1980).
 • Là Giảng viên, chủ nhiệm khoa (1981 – 1988); Phó Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội (1988 – 1999).
 • Tiến sỹ Luật (1992); Giáo sư Luật (2003); Nhà giáo Ưu tú (2004); Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội (1999 – 2009).
 • Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam (2009 – 2019). Ủy viên Ủy ban thường trực Hội Luật gia Dân chủ Quốc tế (IADL) (2009 – 2019). Tham gia hoạt động của Hội Luật gia Đông Nam Á (ALA) và Liên đoàn Luật sư Châu Á – Thái Bình Dương (COLAP).
 • Là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu có giá trị trong lĩnh vực luật học.

 

 • Born in 1951
 • Joining the army from 1968 to 1973 in Battalion 567 fighting in Region 4 and awarded with Medal of Liberation Solder- Third Class;  Medal of Glorious Solder-Third Class; Medal of Resistance-Third Class;
 • Graduated from the Faculty of Law, Taskent University in the Union of Soviet Socialist Republics (USSR) in 1980; 
 • Lecturer, Associate Dean(1981-1988), Vice Rector of Hanoi Law University( 1988-1999);Doctor of Laws (1992), Professor of Law (2003), Meritorious Teacher (2004); Rector of Hanoi Law University (1999-2009)
 • Vice President, General Secretary of  the Vietnam Lawyers Association (2009-Present)
 • Member of the Standing Committee of the International Association  of Democratic Lawyers (IADL) (2009-2014) and (2014-2019); actively participating in activities of the  Asean Law Association (ALA) and The Confederation of Lawyers of Asia and the Pacific (COLAP).
 • Awarded with Labor Order First Class in 2017;
 • Author of many valuable research works on jurisprudence.
 • Author of many valuable research works on jurisprudence.
Ban cố vấn
Nhà báo - Hồng Thanh Quang
Nhà báo - Hồng Thanh Quang

Journalist. Hong Thanh Quang

Mr. Kenneth Atkinson
Mr. Kenneth Atkinson

FCPA (Australia) CPA (Vietnam)