Học bổng trao em
HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ EM: ĐINH THỊ TÚ ANH
HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ EM: ĐINH THỊ TÚ ANH Học bổng trao em

Chung tay quyên góp, từ thiện, gây quỹ tài trợ học bổng cho em bé: Em Đinh Thị Tú Anh - Học sinh lớp 8C Trường THCS Lê Văn Thiêm, Tỉnh Hà Tĩnh có ý chí vượt khó vươn lên trong học tập trong chương trình “HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ”

Hạn mức: 24 triệu

Bạn hãy là người đầu tiên ủng hộ cho dự án này.
HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ EM: BÙI ĐÌNH ĐẠT
HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ EM: BÙI ĐÌNH ĐẠT Học bổng trao em

Chung tay quyên góp, từ thiện, gây quỹ tài trợ học bổng cho em bé: Em Bùi Đình Đạt - Học sinh lớp 11A2 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, có ý chí vượt khó vươn lên trong học tập trong chương trình “HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ”

Hạn mức: 24 triệu

Bạn hãy là người đầu tiên ủng hộ cho dự án này.
HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ  EM: PHẠM THU THẢO
HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ EM: PHẠM THU THẢO Học bổng trao em

Chung tay quyên góp, từ thiện, gây quỹ tài trợ học bổng cho em bé: Em Phạm Thu Thảo - Học sinh lớp 11A1 Trường THPT Trần Phú, Tỉnh Hà Tĩnh có ý chí vượt khó vươn lên trong học tập trong chương trình “HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ”

Hạn mức: 24 triệu

Bạn hãy là người đầu tiên ủng hộ cho dự án này.
HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ EM: NGUYỄN MINH HIẾU
HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ EM: NGUYỄN MINH HIẾU Học bổng trao em

Chung tay quyên góp, từ thiện, gây quỹ tài trợ học bổng cho em bé: Em Nguyễn Minh Hiếu - học sinh lớp 6A trường tiểu học Yên Trấn, xã Yên Trấn, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh có ý chí vượt khó vươn lên trong học tập trong chương trình “HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ”

Hạn mức: 24 triệu

Bạn hãy là người đầu tiên ủng hộ cho dự án này.
HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ EM: ĐINH THỊ THƯƠNG
HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ EM: ĐINH THỊ THƯƠNG Học bổng trao em

Chung tay quyên góp, từ thiện, gây quỹ tài trợ học bổng cho em bé: Em Đinh Thị Thương - học sinh lớp 3A trường tiểu học Đức Thủy, xã Đức Thủy, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh có ý chí vượt khó vươn lên trong học tập trong chương trình “HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ”

Hạn mức: 24 triệu

Bạn hãy là người đầu tiên ủng hộ cho dự án này.
HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ EM: TRẦN THỊ CẨM TÚ
HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ EM: TRẦN THỊ CẨM TÚ Học bổng trao em

Cùng quyên góp, làm từ thiện để gây Quỹ tài trợ học bổng cho em "TRẦN THỊ CẨM TÚ" có ý chí vượt khó vươn lên trong học tập trong chương trình “HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ”

Hạn mức: 24 triệu

Bạn hãy là người đầu tiên ủng hộ cho dự án này.
HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ EM: TRẦN VĂN HUY
HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ EM: TRẦN VĂN HUY Học bổng trao em

Chung tay quyên góp, từ thiện, gây quỹ tài trợ học bổng cho em bé: Em Trần Văn Huy - Học sinh lớp 1A Trường THCS Đức Yên, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh có ý chí vượt khó vươn lên trong học tập trong chương trình “HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ”

Hạn mức: 24 triệu

Bạn hãy là người đầu tiên ủng hộ cho dự án này.
HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ EM: VÕ THỊ THU HIỀN
HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ EM: VÕ THỊ THU HIỀN Học bổng trao em

Cùng quyên góp, làm từ thiện để gây Quỹ tài trợ học bổng cho em "Võ Thị Thu Hiền" có ý chí vượt khó vươn lên trong học tập trong chương trình “HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ”

Hạn mức: 24 triệu

Đã quyên góp bởi 1 người
HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ EM: BÙI THỊ UYÊN TRANG
HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ EM: BÙI THỊ UYÊN TRANG Học bổng trao em

Chung tay quyên góp, từ thiện, gây quỹ tài trợ học bổng cho em bé: Bùi Thị Uyên Trang, Học sinh lớp 6C Trường THCS Lê Ninh, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh có ý chí vượt khó vươn lên trong học tập trong chương trình “HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ”

Hạn mức: 24 triệu

Bạn hãy là người đầu tiên ủng hộ cho dự án này.
HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ EM: NGUYỄN THỊ NGA
HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ EM: NGUYỄN THỊ NGA Học bổng trao em

Cùng quyên góp, làm từ thiện để gây Quỹ tài trợ học bổng cho em "Nguyễn Thị Nga" có ý chí vượt khó vươn lên trong học tập trong chương trình “HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ”. Chung tay ngay!

Hạn mức: 24 triệu

Bạn hãy là người đầu tiên ủng hộ cho dự án này.
HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ EM: HỒ GIA BẢO
HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ EM: HỒ GIA BẢO Học bổng trao em

Cùng quyên góp, làm từ thiện để gây Quỹ tài trợ học bổng cho em "Hồ Gia Bảo" có ý chí vượt khó vươn lên trong học tập trong chương trình “HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ”

Hạn mức: 24 triệu

Bạn hãy là người đầu tiên ủng hộ cho dự án này.
HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ EM: NGUYỄN LINH ĐAN
HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ EM: NGUYỄN LINH ĐAN Học bổng trao em

Cùng quyên góp, làm từ thiện để gây Quỹ tài trợ học bổng cho em "Nguyễn Linh Đan" có ý chí vượt khó vươn lên trong học tập trong chương trình “HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ”. Chung tay ngay!

Hạn mức: 24 triệu

Bạn hãy là người đầu tiên ủng hộ cho dự án này.