Danh sách quyên góp
Những tổ chức, cá nhân tài trợ gần đây
Mã quyên góp Ngày Thông tin Số tiền Dự án Lời nhắn
IOCYYSMP44 05/06/2024 22:47

Thiên Minh

Vĩnh Long
500,000 Ủng hộ Qũy Xã hội Phan Anh Chia sẻ thương yêu
6Q4ASZCFBQ 05/06/2024 22:40

Nguyen Van Ba

Hưng Yên
500,000 Ủng hộ Qũy Xã hội Phan Anh Lan tỏa yêu thương...
WVHCIBONNY 16/03/2024 09:14

Phạm Trí Hiếu

A4/336A bùi hữu nghĩa phường Tân Vạn
200,000 Ủng hộ Qũy Xã hội Phan Anh
BLKQTLDOFV 12/03/2024 04:55

ẨN DANH

50,000,000 Ủng hộ Qũy Xã hội Phan Anh ỦNG HỘ QUỸ XÃ HỘI PHAN ANH
GGGF4PZES9 04/01/2024 17:39

Ẩn Danh

200,000,000 Ủng hộ Qũy Xã hội Phan Anh Ủng hộ Qũy Xã hội Phan Anh
S46CXONL9L 14/12/2023 09:02

123 1123

32133123
500,000 HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ NĂM 2022 - 2023 123
VC7XEDSSTM 19/10/2023 09:18

ẨN DANH

15,000,000 Ủng hộ Qũy Xã hội Phan Anh ỦNG HỘ QUỸ XÃ HỘI PHAN ANH
BFNEMKNOHM 13/10/2023 08:12

ẨN DANH

6,000,000 Ủng hộ Qũy Xã hội Phan Anh ỦNG HỘ QUỸ XÃ HỘI PHAN ANH
O9ONSBYNO2 13/10/2023 07:53

ẨN DANH

10,000,000 Ủng hộ Qũy Xã hội Phan Anh ỦNG HỘ QUỸ XÃ HỘI PHAN ANH
PSZOHE1BPA 23/08/2023 10:18

ẨN DANH

70,000,000 Ủng hộ Qũy Xã hội Phan Anh ỦNG HỘ QUỸ XÃ HỘI PHAN ANH
KYHQZA8RQR 10/08/2023 09:19

Hung Nguyen

187 Nguyễn Trãi
500,000 Ủng hộ Qũy Xã hội Phan Anh
LYTR6ZYYYC 09/08/2023 07:08

jason Loc Doan

ho chi minh
500,000 Ủng hộ Qũy Xã hội Phan Anh
Y7QCBCXG6K 01/08/2023 09:07

ẨN DANH

150,000,000 Ủng hộ Qũy Xã hội Phan Anh Ủng hộ Qũy Xã Hội Phan Anh
H36WJFUUE3 24/07/2023 08:00

ẨN DANH

33,000,000 HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ NĂM 2022 - 2023 Ủng hộ học bổng cho em năm 2022 - 2023
US09XMVUW9 30/06/2023 05:32

Trương Hoàng Duy

Ấp 1 Tân KIên Bình Chánh
10,000 HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ NĂM 2022 - 2023 Chúc các bé học tốt
MFPRQKMXHP 01/06/2023 01:47

ngọc mai

chua lángđống đa
1,000,000 Ủng hộ Qũy Xã hội Phan Anh
SW0J2WFBLK 21/04/2023 14:24

Trần Minh

Thanh Son
10,000 HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ NĂM 2022 - 2023
7QL5VKB9U9 12/04/2023 10:00

Ánh Nguyệt Vũ

600,000 HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ NĂM 2022 - 2023 nguồn tiền gây quỹ từ nền tảng givenow.vn
DK5GPQGPCU 11/04/2023 05:03

Nguyen My

Chung cu Belezza
100,000 Ủng hộ Qũy Xã hội Phan Anh
OVOHMTQTHB 10/04/2023 15:12

Nguyễn Thị Vân

400,000 HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ NĂM 2022 - 2023 nguồn tiền gây quỹ từ nền tảng givenow.vn
R7HDDZDRI6 10/04/2023 15:09

Nguyễn Tiến Danh

200,000 HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ NĂM 2022 - 2023 nguồn tiền gây quỹ từ nền tảng givenow.vn
UKDCMSDRH0 10/04/2023 15:08

Trần Thị Sương

200,000 HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ NĂM 2022 - 2023 nguồn tiền gây quỹ từ nền tàng givenow.vn
GUEYX1ERDE 10/04/2023 15:06

Nguyễn Thị Mộng Mơ

200,000 HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ NĂM 2022 - 2023 nguồn tiền gây quỹ từ nền tảng givenow.vn
BGUC1X0PLD 08/04/2023 11:12

Lê Thị Hồng Nhung

100,000 HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ NĂM 2022 - 2023 nguồn tiền gây quỹ từ nền tảng givenow.vn
EVUP1WCM7P 07/04/2023 11:13

Phạm Hữu Qúy

50,000 HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ NĂM 2022 - 2023 nguồn tiền gây quỹ từ nền tảng givenow.vn
TMJIVGKE0Y 06/04/2023 12:08

Lê Thị Hồng Nhung

200,000 HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ NĂM 2022 - 2023 nguồn tiền gây quỹ từ nền tảng givenow.vn
8BPUQVOVDP 06/04/2023 08:37

Phạm Thị Hồng Quyên

200,000 HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ NĂM 2022 - 2023 nguồn tiền gây quỹ từ nền tảng givenow.vn
NVUBBVQD1V 05/04/2023 22:14

Võ Thị Huyền

100,000 HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ NĂM 2022 - 2023 nguồn tiền gây quỹ từ nền tảng Givenow.vn
H4YAQAEFH5 05/04/2023 22:00

Văn Quyến

50,000 HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ NĂM 2022 - 2023 nguồn tiền gây quỹ từ nền tảng givenow.vn
I99E7AZWTN 05/04/2023 21:34

Phạm Hà Trang

50,000 HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ NĂM 2022 - 2023 nguồn tiền gây quỹ từ nền tảng givenow.vn
HCXPVTE5LX 05/04/2023 15:44

Võ Thị Chung

100,000 HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ NĂM 2022 - 2023 nguồn tiền gây quỹ từ nền tảng givenow.vn
64XHF9PLSE 05/04/2023 12:01

Minh Tuấn Đinh

5,000,000 HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ NĂM 2022 - 2023 nguồn tiền gây quỹ từ nền tàng givenow.vn
IKUOGCWUNT 04/04/2023 22:11

Nguyễn Thị Kim Dung

200,000 HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ NĂM 2022 - 2023 nguồn tiền gây quỹ từ nền tảng givenow.vn
OXDV1BZDKF 04/04/2023 15:42

Ánh Nguyệt Vũ

200,000 HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ NĂM 2022 - 2023 nguồn tiền gây quỹ từ nền tảng givenow.vn
CM94OWL9TN 04/04/2023 08:38

Nguyễn Thị Hải

200,000 HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ NĂM 2022 - 2023 nguồn tiền gây quỹ từ nền tàng givenow.vn
CD7UR575DR 04/04/2023 07:53

Lê Thị Hồng Nhung

850,000 nguồn tiền gây quỹ từ nền tảng givenow.vn
7JLHDR9WGG 04/04/2023 03:44

Nguyễn Anh

Hà NộiHà Nội
500,000 Ủng hộ Qũy Xã hội Phan Anh
BTQJAJTBV0 03/04/2023 15:37

Nguyễn Trang

HÀ NỘI HÀ NỘI
500,000 Ủng hộ Qũy Xã hội Phan Anh
HEZLHILDEO 03/04/2023 09:41

Nguyễn Thị Vân

500,000 HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ NĂM 2022 - 2023 nguồn tiền gây quỹ từ nền tảng givenow.vn
HEOLMFY5QW 03/04/2023 09:37

Nguyễn Thị Mộng Mơ

500,000 HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ NĂM 2022 - 2023 nguồn tiền gây quỹ trên nền tảng givenow.vn
FOMYGKZGFL 03/04/2023 09:33

Trần Thị Sương

1,600,000 HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ NĂM 2022 - 2023 nguồn tiền gây quỹ từ nền tảng givenow.vn
ZDYHFLYSDS 02/04/2023 16:45

Nguyễn Anh

Việt Nam
500,000 Ủng hộ Qũy Xã hội Phan Anh
MR5PKBXDDG 30/03/2023 17:55

Ánh Nguyệt Vũ

350,000 HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ NĂM 2022 - 2023 nguồn tiền gây quỹ từ nền tảng Givenow.vn
NAIRPDSVHU 17/03/2023 06:57

Delta

500,000 HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ NĂM 2022 - 2023 nguồn tiền gây quỹ từ nền tàng Givenow.vn
RMCBMQBZSI 16/03/2023 15:50

Nguyễn Tiến Danh

400,000 HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ NĂM 2022 - 2023 Nguồn tiền gây quỹ từ nền tảng givenow.vn
EFF1Y322PX 15/03/2023 17:03

Lê Thị Hồng Nhung

150,000 HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ NĂM 2022 - 2023 nguồn tiền gây quỹ từ nền tảng givenow.vn
9JPGTVTERV 14/03/2023 14:56

Vũ Ánh Nguyệt

150,000 HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ NĂM 2022 - 2023 Nguồn tiền gây quỹ từ nền tảng Givenow.vn
E1IXD0HNMR 14/03/2023 14:50

Lê Thị Hồng Nhung

1,850,000 HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ NĂM 2022 - 2023 Nguồn tiền gây quỹ từ nền tảng Givenow.vn
VS7LQRFKQQ 03/03/2023 10:51

Lương Thị Thanh Vân

300,000 HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ NĂM 2022 - 2023 Nguồn tiền quyên góp từ nền tảng givenow.vn
U13G7WPL5C 26/01/2023 15:01

Yến Phạm

100,000 HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ NĂM 2022 - 2023 Nguồn tiền quyên góp từ nền tảng givenow.vn