Thơ
Lẩy Kiều
“Chú Anh thật là một ổ Kiều” Đó là câu nói của Bác Hồ về tài lẩy Kiều của Luật Sư. Phan Anh hồi ở chiến khu Việt Bắc.

 

“Chú Anh thật là một ổ Kiều”

 

Đó là câu nói của Bác Hồ về tài lẩy Kiều của Ls . Phan Anh hồi ở chiến khu Việt Bắc.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp ở Việt Bắc, những lúc Hội đồng Chính phủ họp, thường được kết thúc bằng sinh hoạt văn nghệ do Bác chủ xướng, nhằm gây không khí lạc quan trong hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn về mọi mặt. Bác Hồ thường nhắc: “Chú Phan Anh phải có mấy câu lẩy Kiều đấy nhá !”.

Luật sư Phan Anh hồi bấy giờ là Bộ trưởng Bộ Kinh tế, có tài làm thơ rất nhanh bằng lẩy Kiều. Bác Hồ cũng rất thuộc Kiều và thích lẩy Kiều, nên thường nhắc “chú Anh lẩy Kiều” ở những cuộc họp.

Năm 1949, đoàn đại biểu quân, dân, chính ở Nam bộ ra Việt Bắc báo cáo với Trung ương, Chính phủ và Bác Hồ về sự quyết tâm kháng chiến trường kỳ của đồng bào, chiến sĩ miền Nam do đồng chí Hà Huy Giáp dẫn đầu. Hồ Chủ tịch đã tổ chức một cuộc đón tiếp thân mật. Bác Hồ giới thiệu ông Phan Anh đọc bài thơ lẩy Kiều chào mừng đoàn.

Luật sư lẩy Kiều:

“Hải đường lả ngọn đông lân,

Giọt sương gieo nặng cành luân la đà.

Trên vì nước, dưới vì nhà,

Đoàn viên vội mở tiệc hoa vui vầy.

Tình sâu mong trả nghĩa đầy,

Nể lòng gọi chút ra đây tạ lòng.

Đèn hoa càng tỏ thức nông,

Trăm năm tạc một chữ đồng từ đây”.

Bài viết liên quan
BÀI THƠ “CẢNH KHUYA” CỦA BÁC HỒ - MỘT KIỆT TÁC THI CA, CÓ SỨC TRUYỀN CẢM VÔ CÙNG RỘNG LỚN

Để thấu hiểu tác phẩm thi ca và sức truyền cảm, hấp dẫn, thuyết phục của kiệt tác, cần biết khung cảnh thiên nhiên và hoàn cảnh xã hội ra đời các bài thơ: Xướng, họa và hưởng ứng của các tầng lớp: Lãnh đạo, cán bộ và nhân dân, mới hội tụ đủ nội dung thông tin và hình ảnh sinh động để chiêm ngưỡng, thưởng thức sự lộng lẫy, dung dị phong nhã, nhưng rất tình người trong bài thơ “Cảnh Khuya” của Bác Hồ.