Người học trò U80 đến thắp hương cho nhà giáo Đỗ Hồng Chỉnh nhân ngày 20/11
Người học trò U80 đến thắp hương cho nhà giáo Đỗ Hồng Chỉnh nhân ngày 20/11
Thư viện ảnh khác